Skip to main content

GROEPSONDERSTEUNING

leven in Nederland

Leven in Nederland kan even wennen zijn wanneer je vanuit een andere cultuur hier komt wonen. De omgangsvormen, de verwachtingen en de gewoontes. Nieuw en soms heel anders dan je gewend bent. 
In onze groepsbijeenkomsten bespreken we het leven in Nederland. Waar moet je op letten, waar moet je aan wennen en wat kun je verwachten. 
Leerzame momenten waarbij ook nieuwe contacten worden opgedaan. De bijeenkomsten leven in Nederland leveren vaak veel nieuwe inzichten op en regelmatig wordt er hard gelachen samen.

rechten & plichten

De bijeenkomst rechten & plichten wordt verzorgd door een van onze professionals. Na een duidelijk seminar over basisrechten en -plichten in Nederland is er ruimte tot het stellen van vragen en het delen van ervaringen.  Wat zijn je rechten als burger, als werknemer, ondernemer, kind, ouder en huurder. Dagelijkse situaties waarbij de nodige regelgeving komt kijken. AA ZORG professionals geven een helder inzicht over wat je moet en mag in Nederland. 

sociale participatie

Invulling van de bijeenkomst sociale participatie gaat grotendeels op aangeven van de deelnemers. 
Door aan te geven hoe zij het leven invulling geven en aan te geven waar vragen over zijn is er een dynamische interactieve houding in de groep die naast nieuwe inzichten en doelen ook nieuwe contacten oplevert. 
Na een aantal bijeenkomsten zoeken deelnemers elkaar regelmatig zelf op, om elkaar te helpen en de weg te wijzen in de besproken onderwerpen. Van gesprek aan tafel naar doen in de maatschappij.

werk & inkomen

Eigen inkomen is de basis van een zelfstand menswaardig bestaan. AA ZORG helpt je oriënteren op de arbeidsmarkt, bij scholing en omscholing en helpt bij de aanvraag van een eventueel zorgbudget.
De bijeenkomst werk & inkomen geeft inzicht in de mogelijkheden op het gebied van werk en onderwijs in Nederland. AA ZORG helpt en ondersteunt je bij het opbouwen van je eigen bestaan.

delen van ervaringen

De bijeenkomst delen van ervaringen heeft nooit een vastomlijnd programma, maar is altijd een groot succes. Verhalen waarin iedereen die emigreert naar Nederland zich zal herkennen. Unieke persoonlijke verhalen die aanzetten tot denken. De gesprekken worden geleid door een van de AA ZORG professionals. Ervaringen uit het verleden, waarbij verwerking centraal staat worden afgewisseld met ervaringen waar mensen tegenaan lopen nu ze in Nederland leven. Er voor en met elkaar zijn om van elkaar te leren, met elkaar te lachen en met elkaar te delen.

gezamenlijke activiteiten

Een bezoek aan een maatschappelijke instelling, een lunch of gewoon een dag samen uitwaaien in de natuur. AA ZORG organiseert regelmatig gezamenlijke activiteiten waar sociaal contact en kennis opdoen van de Nederlandse samenleving centraal staan. Onder begeleiding van de AA ZORG professionals gaan we samen op pad om elkaar en het land beter te leren kennen. Leerzaam, maar vooral ontzettend leuk.

MENU

OVERIGE DIENSTEN