Skip to main content

AA ZORG diensten

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

 • sociale integratie
 • gezin en relatie
 • thuiszorg
 • psychische begeleiding
 • medische ondersteuning
 • pro-actieve dagbesteding

GROEPSONDERSTEUNING

 • leven in Nederland
 • kennis van rechten en plichten
 • sociale participatie
 • werk & inkomen
 • delen van ervaringen
 • gezamenlijke activiteiten 

JEUGDWERK

 • opgroeien in Nederland
 • ouders, familie en opvoeders
 • ontwikkeling eigen identiteit
 • opleiding & werk
 • fysieke en mentale gezondheid
 • vrienden, relaties & seksualiteit

ADVIES & TRAINING

 • voor overheden en instellingen
 • bugerparticipatie
 • diversiteit binnen de instelling
 • jeugd- en jongerenbeleid
 • afstand tot arbeidsmarkt
 • ondersteuning bij inburgering