Skip to main content

AA Advies & Training
voor lokale overheden
& maatschappelijke instellingen

AA ZORGVERLENER adviseert, traint en ondersteunt lokale overheden en maatschappelijke instellingen. Onze professionals kennen als geen ander de problemen die de vluchtelingenproblematiek en verschillen door een migratieachtergrond met zich meebrengen. 

burgerparticipatie

Een samenleving waarin iedereen meedoet is dynamisch, progressief en gebalanceerd. 
AA ZORGVERLENER kent als geen ander het belang van een inclusieve samenleving waarbij mensen het gevoel hebben er bij te horen. Wij adviseren en ondersteunen overheden om zo iedere Nederlander te bereiken en te betrekken bij het gemeenschappelijk leven. 

ondersteuning bij inburgering

Wij zijn van mening dat inburgeren meer betekent dan het behalen van de minimale classificatie. Met een sociaal bestaan, een leuke baan of goede opleiding ben je echt onderdeel van de maatschappij. 
AA ZORGVERLENER adviseert overheden en maatschappelijke instellingen hoe migranten en vluchtelingen te betrekken bij hun ontwikkelingen en besluitvorming.

ondersteuning bij hulpverlening

AA ZORGVERLENER ondersteunt bij huishoudelijke taken, psychische problemen en medische hulp. 
Of het nu om een dagelijks belletje gaat, het laten innemen van de medicijnen, het samen doen van boodschappen of meerijden naar het ziekenhuis, AA ZORGVERLENER staat dag en nacht voor u klaar. Professioneel en vertrouwd.

jeugd- en jongerenwerk

Opgroeien kent altijd momenten die lastig zijn. Wanneer je jezelf probeert te ontdekken en ontwikkelen in een wereld die nieuw voor je is wil dat wel eens voor problemen zorgen. De AA ZORGVERLENER professionals kennen en herkennen deze problemen en werken samen met jongeren aan hun eigen identiteit en ontwikkeling. Sterk en zelfstandig.

afstand tot de arbeidsmarkt

Een vast inkomen, fijne collegae en uitdagend werk maken het leven aangenaam. Werk en opleiding zijn van belang om mee te doen in onze samenleving. AA ZORGVERLENER geeft sollicitatietraining en begeleiding naar een baan voor migranten en vluchtelingen. Wij kijken altijd naar mogelijkheden tot verdere opleiding en ontwikkeling. 

diversiteit binnen de instelling

AA ZORGVERLENER helpt overheden, instellingen en bedrijven bij het invullen van een divers arbeidsbestand. Met het grote bereik van ons netwerk kunnen wij vraag- en aanbodkant telkens weer tot wederzijds tevredenheid samenbrengen. Tevens ondersteunen wij deze integratie binnen de werkomgeving.